‘การเมือง’ครอบงำ ‘หลักการ’ เสียหาย อันตรายต่อเศรษฐกิจประเทศ

By | 19 กันยายน 2022

การเมืองไทยปี 2565 นับถอยหลังสู่การเลือกตั้ง จึงเห็นปรากฎการณ์แปลกๆทั้งใน ครม. และในสภาฯ

บทบาทสำคัญของ “รัฐบาล” อย่างหนึ่งก็คือการจัดสรร “ทรัพยากร” ของส่วนรวมที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมมากที่สุดทรัพยากรในที่นี้หมายรวมถึงงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด เมื่อไม่พอก็ต้องมีการกู้เงินมาเป็นรายจ่ายหมุนเวียน และเรากู้เงินเพื่อโปะขาดดุลงบประมาณมาต่อเนื่องหลายปี

เศรษฐกิจในปัจจุบัน

บทบาทหน้าที่ของ “ผู้แทนราษฎร” ก็คือ “การออกกฎหมาย” ที่เป็นประโยชน์ กับประเทศ และส่วนรวม โดยผ่านการไตร่ตรองด้วยสติ และข้อมูลมาอย่างดีแล้วว่าถูกต้อง ไม่แก้ปัญหาหนึ่ง และสร้างปัญหาในระยะยาว

หน้าที่ของ ส.ส.ไม่ใช่การออกกฎหมายตามที่พรรคสัญญาไว้ตอนหาเสียง เพราะหากเป็นเช่นนั้นแล้วผลเสียจะเกิดกับประเทศมากกว่าผลดี

เพราะตอนที่หาเสียงนั้นเป็นการเอาชนะการทางการเมือง หากทำตามทุกนโยบายที่พรรคการเมืองหาเสียงไว้ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็คือภาระทางการคลัง งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดไม่มีทางพอที่จะตอบสนองต่อทุกนโยบายประชานิยม

สิ่งที่น่ากลัวของการเมืองทุกวันนี้ก็คือการหาเสียงก่อนเลือกตั้ง เป็นการหาเสียงโดยใช้ช่องทางนโยบาย การแก้กฎหมายตามที่พรรคได้หาเสียงไว้ตั้งแต่เลือกตั้งครั้งก่อนแล้วหวังว่าจะใช้หาเสียงในการเลือกตั้งครั้งต่อไป

เมื่อนักการเมืองทุกคน ทุกพรรคมองว่าการเลือกตั้งรออยู่ข้างหน้าในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน หลายนโยบายที่มีการอนุมัติใน ครม.จึงใช้เงินมากมายอย่างไม่น่าเชื่อ 3 สัปดาห์ที่ผ่านมามีการอนุมัติวงเงินรวมกันมากกว่าแสนล้านทั้งงบกลางฯ เงินกู้ การก่อหนี้ของรัฐวิสาหกิจ